POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Treść polityki prywatności

W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo informację o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych, które Aleksandra Sobczyk-Smereczyńska, tj. osoba fizyczna prowadząca w ramach działalności gospodarczej Instytut Medycyny Estetycznej i Anti – Aging, posiadająca nr NIP 7542936871, adres do doręczeń: ul. Bajkowa 1C, 45-940 Opole (dalej jako: Administrator), pozyskuje przy pomocy witryny internetowej działającej pod adresem: www.imeiaa.pl (dalej jako: Witryna). Ponadto chcielibyśmy poinformować Państwa o podmiotach, do których witryn internetowych znajdą Państwo odnośniki w Witrynie oraz plikach cookies wykorzystywanych przez Witrynę.

 1. Przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych

Administrator przywiązuje szczególną uwagę do ochrony danych osobowych i dlatego dane osobowe przetwarzane przy pomocy Witryny są przetwarzane w sposób zgodny z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Przetwarzając Państwa dane osobowe realizujemy obowiązki wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: Rozporządzenie) oraz obowiązujących przepisów prawa krajowego.

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na potrzeby newslettera

Administrator jest administratorem Państwa danych osobowych podawanych przy zamawianiu subskrypcji newslettera oferowanego w ramach funkcjonowania Witryny, tj. adresu e-mail, na który będzie wysyłany newsletter.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wysyłania newslettera w oparciu o udzieloną w tym celu zgodę, w tym informacji marketingowych dotyczących usług i towarów oferowanych w ramach działalności Instytutu Medycyny Estetycznej i Anti – Aging’u [art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia].

Po zapisaniu się na newsletter otrzymają Państwo na podany adres e-mail link aktywacyjny, potwierdzający prawidłowość podanego adresu e-mail i chęć zapisania się na newsletter. Aby otrzymywać newsletter, należy kliknąć w otrzymany link aktywacyjny.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingu, informatyczne, a także usługi marketingu w zakresie niezbędnym dla świadczenia usługi newslettera.

Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Administratora.

Podanie państwa danych osobowych na potrzeby przetwarzania w ww. celach jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania newslettera.

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora. Udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w ww. celu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania newslettera lub nawiązania z Państwem kontaktu.

Powyższe uprawnienia mogą Państwo zrealizować, zgłaszając je na podany wyżej adres Administratora lub poprzez e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na potrzeby formularza kontaktowego oraz kontaktu on-line

Administrator jest administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w związku z nawiązywaniem kontaktu z Administratorem przy pomocy Witryny lub stron/kont prowadzonych przez Administratora na portalach społecznościowych (w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/medycyna.estetyczna.w.opolu?fref=ts).

Państwa dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość oraz prowadzenia komunikacji w oparciu o udzieloną w tym celu zgodę (przesłanie zapytania przez formularz oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi) [art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia];
 • w przypadku zawarcia przez Państwa w treści korespondencji informacji dotyczących szczególnych danych osobowych, przede wszystkim dotyczących zdrowia lub seksualności, w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość oraz prowadzenia komunikacji w oparciu o wyraźnie wyrażoną przez Państwa zgodę [art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia].

Podanie państwa danych osobowych na potrzeby przetwarzania w ww. celach jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania z Państwem kontaktu.

Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, chyba, że wystąpi inna podstawa przetwarzania.

Odbiorcami danych osobowych, mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingu oraz usługi informatyczne.

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

Udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Administratora.

Mają Państwo również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Powyższe uprawnienia mogą Państwo zrealizować, zgłaszając je na podany wyżej adres Administratora lub poprzez e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z plików cookies

Państwa dane osobowe są przetwarzane w zakresie w jakim Administrator decyduje o wykorzystaniu plików cookies przez strony internetowe (w tym z Witryny), z których usług korzysta (takich jak Facebook) i w jakim zakresie pliki cookies służą do przetwarzania danych osobowych, w celach, o których mowa w pkt. 7 poniżej, podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda (udzielona w sposób dorozumiany poprzez brak zmiany ustawień przeglądarki) [art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia].

Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, której cofnięcie następuje przez zmianę ustawień przeglądarki.

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

Udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych w ww. celach jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może wpłynąć negatywnie lub uniemożliwić korzystanie z Witryny oraz innych stron internetowych wykorzystywanych przez Administratora.

Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Powyższe uprawnienia mogą Państwo zrealizować, zgłaszając je na podany wyżej adres Administratora lub poprzez e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Odnośniki do zewnętrznych stron internetowych oraz wtyczki

Na Witrynie znajdują się odnośniki lub wtyczki do:

 • rezerwacji, która jest wykonywana na stronie internetowej dedykowanej Administratorowi na portalu www.znanylekarz.pl;
 • mapy pokazującej dojazd do gabinetu Administratora na portalu www.google.com;
 • portali społecznościowych (Facebook, Google+).

Dane osobowe przetwarzane (m.in. przekazywane) za pośrednictwem tych stron internetowych są administrowane przez podmioty trzecie i Administrator nie jest ich administratorem, z wyjątkiem danych przetwarzanych przy pomocy profilu prowadzonego przez Administratora na portalu facebook.com (https://www.facebook.com/medycyna.estetyczna.w.opolu?fref=ts). Przetwarzanie Państwa danych osobowych określają przepisy prawa, któremu podlegają administratorzy tych serwisów oraz ich regulacje wewnętrzne (np. polityki prywatności). Przy czym nie oznacza to, że część danych nie zostanie przekazana Administratorowi np. na podstawie umowy powierzenia danych albo nie zostanie Administratorowi przekazana do administrowania (np. po dokonaniu rezerwacji na stronie internetowej www.znanylekarz.pl). W takich sytuacjach Administrator zrealizuje względem Państwa ciążące na nim obowiązki informacyjne.

 1. Pliki cookies

Pliki cookie to pliki tekstowe. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego (czyli urządzenia, przy pomocy którego przeglądają Państwo Witrynę). Służą one rozpoznawaniu urządzenia przy ponownym połączeniu z daną witryną. Pliki cookies służą lepszemu ustaleniu indywidualnych potrzeb użytkownika. Nie pozwalają natomiast na ustalenie Państwa tożsamości.

Witryna wykorzystuje następujące pliki cookies:

 1. pliki cookies sesyjne;
 2. cookies google-analytics.com.

Mogą Państwo nie wyrazić zgody na umieszczanie cookies w urządzeniu końcowym, z którego łączą się Państwo z Witryną. W tym celu prosimy o skorzystanie z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików cookies w Państwa przeglądarce. Dostawcy popularnych przeglądarek internetowych oferują informacje na temat sposobu wyłączenia pobierania i przechowywania plików cookies. Jednak wyłączenie plików cookies może mieć negatywny wpływ na korzystanie z niektórych funkcjonalności Witryny.

Brak zmiany ustawień dotyczących plików cookies przy jednoczesnym dalszym korzystaniu z Witryny oznacza akceptację dla plików cookies stosowanych przez Witrynę.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Administrator korzysta z usług i technologii oferowanych przez takie podmioty, jak np. Facebook, Google, Apple. Podmioty te mają siedziby lub oddziały poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tj. na terenie państw trzecich. Rozporządzenie wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich. Ograniczenia te mają na celu zagwarantowanie wystarczającej ochrony danych osobowych mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w tym Polski).

Administrator korzysta z usług i technologii oferowanych wyłącznie przez podmioty, które respektują europejskie normy dotyczące ochrony danych osobowych. Gwarancją tego jest przestrzeganie postanowień porozumienia nazywanego Privacy Shield lub stosowanie standardowych klauzul ochrony danych, o których mowa w art. 46 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia.

W związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego, co do którego Komisja (UE) stwierdziła odpowiedni poziom ochrony, do podmiotu prowadzącego portal facebook.com, tj. Facebook Inc. – posiadającego certyfikat wydany w myśl postanowień Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Również podmiot prowadzący portal google+, tj. Google LLC posiada certyfikat wydany w myśl postanowień Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Podmiot świadczący usługę iCloud dokonuje ewentualnego przekazania Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, tj. standardowe klauzule ochrony danych zatwierdzone przez Komisję (UE). Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych stosowanych przez Apple Inc. i podmioty z nim powiązane znajdą Państwo na stronie internetowej:

https://www.apple.com/legal/privacy/pl/

Kwestie nieuregulowane w polityce prywatności oraz okres obowiązywania

Gdyby mieli Państwo wątpliwości lub pytania dotyczące polityki prywatności Administratora lub ochrony Państwa danych osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Niniejsza wersja polityki prywatności obowiązuje od dnia 30.06.2018 r. do czasu jej zmiany przez Administratora.

designed by cennikstron.pl

Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...