Z pewnością jedną z ścieżek rozwoju medycyny estetycznej jest coraz popularniejsza terapia tkankami własnymi pacjenta – od osocza bogatopłytkowego po komórki macierzyste. Metody te wymagają jednak jeszcze dużego nakładu badań, żeby w oczach lekarza medycyny estetycznej były skuteczne i bezpieczne….

Z pewnością jedną z ścieżek rozwoju medycyny estetycznej jest coraz popularniejsza terapia tkankami własnymi pacjenta – od osocza bogatopłytkowego po komórki macierzyste. Metody te wymagają jednak jeszcze dużego nakładu badań, żeby w oczach lekarza medycyny estetycznej były skuteczne i bezpieczne….